ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်
(သင်ကြားရေးရာထူးများ ရာထူးတိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း)

  1. ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်ရှိ တရုတ်ဘာသာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ ဂျာမန်ဘာသာ၊ ဂျပန် ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာ၊ မြန်မာဘာသာ၊ ရုရှားဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာ၊ ထိုင်းဘာသာ၊ သမိုင်း၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ပညာ၊ အီတာလျံဘာသာ၊ ဘာသာဗေဒ၊ အရှေ့တိုင်းပညာ၊ ဒဿနိကဗေဒဘာသာရပ်ဌာနများတွင် သတ်မှတ် အရည်အချင်းများနှင့်ပြည့်စုံသော ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်နှင့် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်/ကောလိပ်များမှ ရာထူတိုးမြှင့်လျှောက်ထားလိုသူ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကထိက၊ လက်ထောက် ကထိက၊ နည်းပြများနှင့် အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားလိုသူ (အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီဌာနက သတ်မှတ်ထားသော တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်/ကောလိပ်များအလိုက် အနည်းဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် နှစ်သတ်မှတ်ချက်၊ အသားတင် ကာလပြည့်မီသူ) ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခချုပ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ထံလိပ်မူ၍ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
  2. သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ပြီးတင်သွင်းသည့် လျောက်လွှာများနှင့် အချက်အလက်ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ထားခြင်းမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
  3. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဖုန်း-၀၉-၂၅၀၀၇၅၀၉၉၊ ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) ဖုန်း- ၀၉၂၅၄၃၈၃၁၆၈ ၊ ဌာနစုမှူး (စီမံ) ဖုန်း- ၀၉၄၂၀၁၂၄၀၇၆ နှင့် ရုံးဖုန်းအမှတ်(၀၉-၈၈၂၇၅၃၂၁၁) တို့သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ရာထူးခေါ်စာနှင့် သတ်မှတ်ပုံစံများကို အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များသို့ Email ဖြင့်လည်း ဖြန့်ဝေပေးပို့ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် သင်ကြားရေးဆရာ/ဆရာမများအား
ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန်အတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ

၁။ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက ရာထူးတိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့ လျှောက်ထားသူ များ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က) ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ချမှတ်ထားသော သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှု၊ အခြေခံစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ခ) သင်ကြားရေး၊ သုတေသနဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို မျှတစွာဆောင် ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ထို့အတွက် ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဌာနမှူးမှ ချမှတ်ထားသော စည်းကမ်း များကို တစ်သွေမတိမ်း လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဂ) ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မှ ချမှတ်ထားသော Strategic Plan နှင့် ရန်ကုန် နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်၏ Missions၊ Vision များကို ယုံကြည်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
(ဃ) ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူးများအတွက် PowerPoint Presentation များကို မိမိကိုယ်တိုင် online မှတစ်ဆင့် တက္ကသိုလ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။
(င) မန္တလေးနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(စ) ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်တွင် တာ၀န်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါက အနည်းဆုံး(၃)နှစ် တာ၀န် ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ရာထူးတိုးမြှင့်လျှောက်ထားသူလိုသူများ၏ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည်။

(၁)တွဲဖက်ပါမောက္ခမှ ပါမောက္ခရာထူး တိုးမြှင့်လျှောက်ထားသူများသည်-

(က)ပါရဂူဘွဲ့ရရှိပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ (ခိုင်မာသော) သုတေသနဂျာနယ်များ တွင် 1st Author အဖြစ် ထုတ်ဝေထားသော သုတေသနစာတမ်း(၂)စောင် (သို့မဟုတ်) ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်း ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသည့် ဘာသာရပ်များအတွက် ပါရဂူဘွဲ့မရရှိပါကလည်း 1st Author (၅)စောင် ထုတ်ဝေထားသူ

(ခ)တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးအား အသားတင်လုပ်သက် (၁)နှစ်ပြည့်သူ

(ဂ)ပြစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း မဟုတ်သူဖြစ်ရမည်။

(၂)ကထိကမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့်လျှောက်ထားသူများသည်-

(က)ပါရဂူဘွဲ့ရရှိပြီးသူ(သို့မဟုတ်) မဟာဘွဲ့ရရှိပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ (ခိုင်မာသော) သုတေသန ဂျာနယ်များတွင် 1st Author အဖြစ် ထုတ်ဝေထား သော သုတေသနစာတမ်း (၂)စောင် (သို့မဟုတ်) 1st Author (၁)စောင် + Co Author (၁) စောင် စုစုပေါင်း သုတေသန စာတမ်း(၂) စောင်ထုတ်ဝေထားသူ

(ခ)ကထိကရာထူး အသားတင် လုပ်သက်(၃)နှစ် ပြည့်သူ

(ဂ)ပြစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း မဟုတ်သူဖြစ်ရမည်။

(၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ထုတ်ဝေထားသော သုတေသနစာတမ်းများ

(၁)တက္ကသိုလ်အလိုက်ထုတ်ဝေသော University Research Journal

(၂)အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော Universities Research Journal

(၃)မြန်မာနိုင်ငံဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသော Myanmar Academy of Arts and Science (MAAS)

(၄)မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ်များ သုတေသနညီလာခံမှ ထုတ်ဝေသော Conference Proceeding များတွင် ပါဝင်ရေးသားခြင်း

(၅)Myanmar Academy of Technology မှ ထုတ်ဝေသော သုတေသနဂျာနယ်များ

(၆)ပြည်ပပညာရှင်များ ပါဝင်၍ ပြည်တွင်းတွင် ပြုလုပ်သော Conference များမှ ထုတ်ဝေ သော Local Proceedings များတွင် ပါဝင်ရေးသားခြင်း

(၇)နိုင်ငံတကာစာတမ်းများ International Publication များ ထုတ်ဝေထားသော ရှေ့မျက်နှာဖုံး၊ မာတိကာ၊ စာမျက်နှာနံပါတ်ပါ စာတမ်းအထောက်အထား စာမျက်နှာများ ပြည့်စုံစွာတင်ပြရပါမည်။

(၃)လက်ထောက်ကထိကမှ ကထိကရာထူးတိုးမြှင့်လျှောက်ထားသူများသည်-

(က)အနည်းဆုံးမဟာဘွဲ့ ရရှိပြီးသူ

(ခ)လက်ထောက်ကထိကရာထူး အသားတင်လုပ်သက် (၃)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ

(ဂ)ပြစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း မဟုတ်သူဖြစ်ရမည်။

(၄)နည်းပြမှ လက်ထောက်ကထိကရာထူးတိုးမြှင့် လျှောက်ထားသူများသည်-

(က) မဟာဘွဲ့ရရှိပြီးသူ
(ခ) နည်းပြရာထူးအသားတင်လုပ်သက် (၃)နှစ်ပြည့်သူ
(ဂ) ပြစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း မဟုတ်သူဖြစ်ရမည်။

မှတ်ချက်။ နည်းပြမှ လက်ထောက်ကထိကရာထူးတိုးမြှင့် လျှောက်ထားသူများ၏ လျှောက်လွှာများကို လက်ခံထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်၍ ရေးဖြေ၊ လူတွေ့ဖြေဆိုရမည့်ရက်များကို ထပ်မံအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါ သည်။

၃။သင်ကြားရေးရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံစံများနှင့် အထောက်အထားမိတ္တူ (၂)စုံစီကို သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူးနှင့် ပါမောက္ခချုပ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးတို့က အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုး၍ ပါမောက္ခချုပ် ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်ထံလိပ်မူ၍ မိမိတို့၏တက္ကသိုလ်ရုံးသို့ ၁၅-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့အမီ ရန်ကုန်နိုင်ငံခြား ဘာသာတက္ကသိုလ်သို့ ရောက်ရှိအောင် ပေးပို့တင်ပြရပါမည်။

(က)ရာထူးတိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် အဆိုပြုလွှာပုံစံ

(ခ)လုပ်သက်အမှတ်တွက်ပုံစံ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ တွက်ချက်ရန်

(ဂ)ဝဖအကဲဖြတ်မှတ်တမ်း

(ဃ)၃၀-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ ထုတ်ဝေထားသော သုတေသနစာတမ်းမိတ္တူများ

(င)ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့လက်မှတ်အထောက်အထားမိတ္တူမှန်များ

(စ)(၃၆)ချက် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း

(ဆ)ရာထူးတိုးအဆိုပြုတင်ပြထားသူများ၏ တစ်ဦးချင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာပါမောက္ခချုပ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးတို့၏ စိစစ်ချက်ပုံစံ

(ဇ)ရာထူးတိုးမြှင့်လျှောက်ထားသူများ၏ ပြစ်ဒဏ်ကာလအတွင်းမဟုတ်ကြောင်း ထောက်ခံချက်