ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန
ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်

ပုံစံစစ်ဆေးရန်နှင့် သင်တန်းကြေးလက်ခံမည့်ရက် (၃-၁-၂၀၂၀ မှ ၈-၁-၂၀၂၀) အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များမပါဝင်ပါ...
ပုံစံစစ်ဆေးရန်နှင့် သင်တန်းကြေးလက်ခံမည့်အချိန် - (နံနက် ၁၀ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအထိ)
ငွေလက်ခံမည့်နေရာ - ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်

For Evening Class

Evening Results

For Weekend Class

Weekend Results
Online မှလျှောက်လွှာတင်သွင်းပြီးနောက် ပုံစံစစ်ဆေးရန်နှင့် သင်တန်းကြေးပေးသွင်းရန် ရန်ကုန်နိုင်ငံခြား ဘာသာတက္ကသိုလ်သို့ သတ်မှတ်ရက်တွင် ကိုယ်တိုင်လာရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(သင်တန်းကြေးပေးသွင်းပြီးမှသာလျှင် သင်တန်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်မည် ဖြစ်သည်။)

** ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာသုံးစံနှုန်း ယူနီကုတ်များကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ဘာသာစကားများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပါ။ **