ကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် ကင်းထောက်လူငယ်အဖွဲ့ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ

ကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် ကင်းထောက်လူငယ်အဖွဲ့ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ