ဥေယာဇဥ္

    ရုရွားဘာသာစကားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ အသံုးအမ်ားဆံုးေသာ ဘာသာစကား မ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆလာဗ္ဘာသာစကား အႏြယ္၀င္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ရုရွားဘာသာစကားကို မိခင္ဘာသာစကားအျဖစ္ ေျပာဆုိသူ သန္း (၁၅၀)ခန္႔ရွိပါတယ္။ ကမၻာေပၚတြင္ ရုရွားဘာသာစကား ေျပာဆိုသူေပါင္း သန္း(၃၅၀)ခန္႔ရွိပါတယ္။ ရုရွားဘာသာစကားကို ရံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳ ေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ရုရွား၊ ယူကရိန္း၊ ဘယ္လာရုစ္၊ ကာဇက္စတန္၊ ကီဂ်ီကစၥတန္၊ တူေမးနီးယားႏွင့္ တာဂ်စ္ကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ UN, UNESCO, WHO, EEC, IOC ႏွင့္ ISA တို႔သည္လည္း ရုရွားဘာသာစကားကို ရံုးသံုးဘာသာစကားအျဖစ္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါ တယ္။

ရုရွားဘာသာကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ တတ္ေျမာက္ရင္ စကားျပန္၊ ဘာသာျပန္၊ ခရီးသြား ဧည့္လမ္းညႊန္ႏွင့္ ကုမၸဏီ၊ သံရံုး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန စသည္တို႔တြင္ ၀င္ေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရုရွားဘာသာ အထူးျပဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိအထူးျပဳ ဘာသာရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္ယူေလ့လာၾကိဳးစားၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ ရုရွားဘာသာကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနနဲ႔ BA တန္းမ်ားအျပင္ မနက္ပိုင္း Diploma သင္တန္းမ်ားႏွင့္ ညေနပိုင္း CHRD သင္တန္းမ်ားတြင္လည္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းစကားပါးရင္း လိႈက္လွဲ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။

 

 

Russian Department Website တြင္ ေရးသားမည့္ ဌာနအေၾကာင္း

တည္ေနရာ

ရုရွားဘာသာဌာနသည္ EB ေဆာင္ တတိယထပ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။

သင္ၾကားပို႔ခ်ေနသည့္ သင္တန္းမ်ား

ရုရွားဘာသာဌာနကို (၁၉၆၄) ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဒီပလိုမာ သင္တန္းမ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္ ရုရွားလူမ်ိဳး ဧည့္ပါေမာကၡမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ျပီး (၁၉၆၄) ခုႏွစ္မွ (၁၉၈၁) ခုႏွစ္အထိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့ေသာ ရုရွားလူမ်ိဳး ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၃)ဦးရွိပါသည္။

ရုရွားဘာသာဌာနသည္ (၂၀၀၀)ျပည့္ႏွစ္မွစျပီး ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (၂၀၀၈) ခုႏွစ္မွစျပီး မဟာအရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္မွစျပီး မဟာဘြဲ႕သင္တန္း မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားအျပင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္း (CHRD) ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

(၂၀၁၆-၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ (၃၄၁)ဦးခန္႔ရွိပါသည္။

သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္းမ်ား

ရုရွားဘာသာဌာနတြင္ ဌာနမွဴးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

(၁) ေဒါက္တာေဒၚေထြးေထြး (ပါေမာကၡ)

(၂) ဦးထြန္းထြန္းမင္း (လ/ထကထိက)

(၃) ဦးသြင္ေအးေမာင္ (ကထိက)

(၄) ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ (လ/ထကထိက)

လက္ရွိဌာနမွဴးမွာ ေဒၚစိုးစိုးရည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရုရွားဘာသာဌာနတြင္ ကထိက(ဌာနမွဴး) (၁)ဦး၊ ကထိက (၁၁)ဦး၊ လ/ထကထိက (၄)ဦး၊ နည္းျပ (၃)ဦး စုစုေပါင္း ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၉)ဦး ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ ရုရွားဘာသာဌာနသည္ (၁၅-၁၂-၂၀၁၁)တြင္ Moscow Institute of Asian and African Studies ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ (၁၂-၁၂-၂၀၁၄) တြင္ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏိုင္ငံ Russkiy Mir Foundation ႏွင့္ MoU ေရးထိုးခဲ့ျပီး ရုရွားစင္တာကို ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္၊ EB ေဆာင္ တတိယထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။