ေဒါက္တာခင္ေမခ်ိဳ
ပါေမာကၡ(ဌာနမွဴ း)

ဥေယာဇဥ္

တရုတ္ဘာသာဟာ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုဆိုတာ လူတိုင္းသိၾက ပါတယ္။ တရုတ္စာတတ္ရင္ ကမာၻလွည့္လို႔ရတယ္လို႔ လူအမ်ားကေျပာၾကပါတယ္။ ကမာၻ႕ ကုလသမဂၢက အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ဘာသာၾကီး (၆)မ်ိဳးထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့အျပင္၊ ကမာၻမွာအသုံး အမ်ားဆုံးဘာသာ(၁၀)မ်ိဳးထဲက တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ဘာသာကို လူအမ်ားက ခက္တယ္ လို႔ေျပာၾကေပမယ့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကိဳးစားေလ့လာမယ္ဆိုလွ်င္ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတဲ့ ဘာသာရပ္ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ဘာသာကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္တတ္ေျမာက္ရင္ အလုပ္အကိုင္ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ကို Company အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက တရုတ္ဘာသာဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အလုပ္ခန္႔အပ္ရန္ လာေရာက္ ကမ္းလွမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရုတ္ဘာသာအထူးျပဳ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို မိမိဘာသာရပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ တရုတ္ဘာသာကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားအေနနဲ႔ B.A တန္းမ်ားအျပင္ မနက္ပိုင္း Diploma သင္တန္းမ်ားနဲ႔ CံHRD ညေနပိုင္း သင္တန္းမ်ားမွာ လာေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။ မိမိနဲ႔ အဆင္ေျပမဲ့ သင္တန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ၾကဖို႔ ၾကိဳဆိုဖိတ္ေခၚပါတယ္။

 

History of Chinese Department

တရုတ္ဘာသာဌာနသည္  MC ေဆာင္ ပထမထပ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ တရုတ္ဘာသာဌာန ကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ဒီပလိုမာသင္တန္္းမ်ားကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။  စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္ပါေမာကၡမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ဘာသာဌာနသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွစျပီး  ဘြဲ႕ၾကိဳသင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစျပီး မဟာအရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွစျပီး မဟာဘြဲ႕ သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစျပီး ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းသင္တန္းမ်ားအျပင္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈသင္တန္း (CHRD) ကုိလည္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အၾကံဳရရွိေစရန္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွစျပီး ဘြဲ႕ၾကိဳစတုတၳႏွစ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား  Job Training မ်ား ေစလႊတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသားဦးေရ (၅၀၀)ခန္႕ရွိပါသည္။ တရုတ္ဘာသာ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ေနသူ ဆရာမ (၁၀) ဦးရွိပါသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးပါရဂူဘြဲ႕ရ (၃) ဦးကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ဘာသာဌာနတြင္ ဌာနမွဴးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ဦးသစ္ဆန္းလြင္ (ကထိက)

(၂) Dr. ေဒၚတင္ၾကည္ (ပါေမာကၡ)

(၃) ေဒၚယဥ္ယဥ္ျမင့္ (ကထိက)

(၄) ေဒၚသန္းသန္းရီ (ကထိက)

(၅) ေဒၚခင္ေမာ္စိုး (ကထိက)

ယခုလက္ရွိ Dr.  ခင္ေမခ်ိဳ (ပါေမာကၡ) ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ဘာသာ ဌာနတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း ပါေမာကၡ ၁ ဦး၊ ပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး) ၁ ဦး၊ တြဲဖက္ ပါေမာကၡ ၁ ဦး၊ ကထိက ၁၆ ဦး၊ လက္ေထာက္ကထိက ၂ ဦး၊ နည္းျပ ၄ ဦး၊ စုစုေပါင္း ဆရာ/ဆရာမ ၂၅ ဦး ရွိပါသည္။

ဆရာ/ဆရာမမ်ား အရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပညာေတာ္သင္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေစလႊတ္လ်က္ရွိရာ  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ Beijing Language and Culture University သို႔သြားေရာက္ျပီး  Ph.D သင္တန္းတက္ေရာက္သူ (၂)ဦး၊ MA သင္တန္း တက္ေရာက္သူ (၁) ဦး၊ မြန္းမံသင္တန္း တက္ေရာက္သူ (၂) ဦးရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္ဆံေရး

ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ တရုတ္ဘာသာဌာနသည္ (၁၄-၁-၂၀၁၅) တြင္ Beijing Foreign Studies University   ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ (၃-၇-၂၀၁၅) တြင္ Yunnan Minzu University ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ (၃-၈-၂၀၁၅) တြင္ Qiongzhou University ႏွင့္လည္းေကာင္း MoU မ်ား ေရးထိုးခဲ့ျပီး (၂၅-၂-၂၀၁၆) တြင္ Guangxi University for Nationalities ႏွင့္လည္း  MoA ေရးထိုးခဲ့ ပါသည္။

 

Faculty Members of  Chinese

No. Name Post
1 Dr. Khin May Cho Professor (Head)
2 Dr. Hla Hla Kyi Associate Professor
3 Dr. Kay Khaing Myint Associate Professor
4 Daw Than Than Yi Lecturer
5 Daw Khin Maw Soe Lecturer
6 Daw Aye Aye Mar Lecturer
7 Daw Kyin Than Lecturer
8 Daw Khin Hnin Yee Lecturer
9 Daw Win Win Mar Lecturer
10 Daw Thi Thi Thein Lecturer
11 U Tin Ko Ko Zin Lecturer
12 Daw Soe Soe Tint Lecturer
13 Daw Aye Aye Min Lecturer
14 Daw Phyu Phyu Win Lecturer
15 Daw Aye Aye Khaing Lecturer
16 Daw Htet Thu Thu Tun Lecturer
17 Daw Mya Mya Win Lecturer
18 Daw Phyo Kyi Pyar Assistant Lecturer
19 Daw Su Mon Kyi Tutor
20 Daw Su Myat Wai Zin Tutor
21 Daw Han Nwe Swe Tutor
22 Daw Kyi Phyu Tutor