၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အသစ်ခန့်ထားသော နည်းပြအသစ်များအတွက် အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အသစ်ခန့်ထားသော နည်းပြအသစ်များအတွက် အရည်အသွေးမြှင့်တင်မှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား