မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း ရှေးဦးသူနာပြုစုရေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း ရှေးဦးသူနာပြုစုရေး သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား